Romain SuJournaliste français correspondant en Pologne

Po polsku

Jak finansować unijną politykȩ obronną?

Tags:

W tym tygodniu w Brukseli odbȩdzie się szczyt glów państwa i szefów rzadów wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, tzn. Rada Europejska. Poruszy m.in. tematykȩ Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Po rozpoczȩciu przez Francjȩ z mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ operacji Sangaris mającej na celu przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Republice Środkowoafrykańskiej, prezydent François Hollande przedstawił propozycjȩ, żeby tego rodzaju interwencje były co najmniej częściowo dofinansowane przez celowy „stały fundusz unijny”.

Lire la suite

Stany Zjednoczone też już dysponują bronią energetyczną

Tags:

Tłumaczenie z francuskiego artykułu opublikowanego na tym blogu 4 lutego. Podziękowania dla Magdaleny W. za poprawienie językowe oraz uważne przeczytanie.

Wśród krajów posiadających i chętnych do stosowania „broni energetycznej”, czyli wykorzystywanie zasobów energetycznych do osiągnięcia celów polityki zagranicznej, Rosja i arabskie monarchie są raczej znanymi przykładami. A więc Stany Zjednoczone, które do tej pory stanowią raczej konsumenta niż producenta netto energii, częściej czuły skutki tej broni, niż korzystały z niej. Jednak dzięki wydobyciu łupków, nie tylko udało im się w ciągu zaledwie kilku lat uzyskać samowystarczalność w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ale nawet uzyskać możliwość go eksportu. To odwrócenie sytuacji miałoby oczywiście konsekwencje gospodarcze ale także dyplomatyczne.

Lire la suite

Dlaczego należy ratować euro i jak?

Tags: ,

Essai en polonais rédigé dans le cadre du concours « Euro – bouée de sauvetage ou catastrophe ? » organisé par la fondation Koncept Europa et la représentation de la Commission européenne en Pologne. Le texte, non retenu pour la deuxième phase de la compétition, défend la thèse suivante : « Il n’y aura pas d’Union européenne sans monnaie commune. Les problèmes actuels de la zone euro résultent d’un niveau d’intégration insuffisant entre les États membres de la zone euro. Le seul moyen de sortir de la crise est d’approfondir leur coopération économique et politique. » Merci à Magdalena W. pour sa relecture attentive et les corrections linguistiques.

Esej po polsku napisany na konkurs „Euro – ratunek czy katastrofa?” zaorganizowany przez Fundację Koncept Europa oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tekst, nie wybrany, miał obronić następującej tezy: „Nie będzie Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. Obecne problemy w strefie euro wynikają z niedostatecznego poziomu integracji państw tworzących strefę. Jedyny sposób na wyjście z kryzysu to wejście na wyższy poziom współpracy gospodarczej i politycznej.” Podziękowania dla Magdaleny W. za poprawienie językowe oraz uważne przeczytanie.

Lire la suite

1 9 10 11