Romain SuJournaliste français correspondant en Pologne

Po polsku

Dlaczego należy ratować euro i jak?

Tags: , ,

Essai en polonais rédigé dans le cadre du concours « Euro – bouée de sauvetage ou catastrophe ? » organisé par la fondation Koncept Europa et la représentation de la Commission européenne en Pologne. Le texte, non retenu pour la deuxième phase de la compétition, défend la thèse suivante : « Il n’y aura pas d’Union européenne sans monnaie commune. Les problèmes actuels de la zone euro résultent d’un niveau d’intégration insuffisant entre les États membres de la zone euro. Le seul moyen de sortir de la crise est d’approfondir leur coopération économique et politique. » Merci à Magdalena W. pour sa relecture attentive et les corrections linguistiques.

Esej po polsku napisany na konkurs „Euro – ratunek czy katastrofa?” zaorganizowany przez Fundację Koncept Europa oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tekst, nie wybrany, miał obronić następującej tezy: „Nie będzie Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. Obecne problemy w strefie euro wynikają z niedostatecznego poziomu integracji państw tworzących strefę. Jedyny sposób na wyjście z kryzysu to wejście na wyższy poziom współpracy gospodarczej i politycznej.” Podziękowania dla Magdaleny W. za poprawienie językowe oraz uważne przeczytanie.

Lire la suite

1 9 10 11